baner-podstrona

CSR i zrównoważony rozwój a produkcja napojów bezalkoholowych

CSR i zrównoważony rozwój a produkcja napojów bezalkoholowych

Wszyscy zrzeszeni w PFPŻ ZP producenci napojów bezalkoholowych kierują się w swojej działalności zasadami odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Poprzez nieustannie dążenie do zmniejszania zużycia wody, energii, ziemi i opakowań, a także do zmniejszania ilości powstających ścieków, odpadów i redukcji emisji CO2 firmy starają się minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne w każdym obszarze swojej działalności.

Poszczególne przedsiębiorstwa podejmują różne zobowiązania i wdrażają odmienne sposoby realizacji przyjętych celów. Jedne skupiają się na ciągłym ulepszaniu procesów produkcyjnych, stosowaniu nowoczesnych, energooszczędnych i wydajnych linii technologicznych, a także optymalizacji zdolności produkcyjnych. Inne realizują programy ograniczania wagi opakowań oraz propagowania recyklingu i edukacji konsumentów w tym zakresie. Wiele firm prowadzi też kampanie promujące zdrowy tryb życia i zachęcające do aktywność fizycznej.

Wśród programów społecznych, w które zaangażowani są członkowie PFPŻ ZP można wymienić m.in.:

Ekologia i zrównoważony rozwój:

Aktywność fizyczna:

Nawyki żywieniowe:

Raporty: