DZIECI

Ile płynów powinny spożywać niemowlęta oraz dzieci, a ile młodzież w wieku szkolnym? Prezentujemy zalecenia.

Strona główna » O napojach, sokach i wodach » Nawadnianie a zdrowie » Dzieci

 

NIEMOWLĘTA I MAŁE DZIECI

Zalecenia ekspertów Panelu ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii (NDA) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) określają wystarczające spożycie wody dla niemowląt. Wartości te zostały ustalone na podstawie ilości wody spożywanej z mlekiem matki oraz żywnością i płynami uzupełniającymi.

Normy na wodę ustalone na poziomie wystarczającego spożycia dla tej grupy są następujące:

Grupa Wystarczające spożycie wody
(woda pochodząca z napojów i produktów żywnościowych):
  • Niemowlęta 0-0,5 roku życia
100-190 ml/dobę w przeliczeniu na kg masy ciała
  • Niemowlęta 0,5 – 1 rok życia
800-1000 ml/dobę
  • Dzieci 1 – 2 rok życia
1100-1200 ml/dobę
  • Dzieci 2 – 3 rok życia
1300 ml/dobę

WHO zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka.  Zdrowe niemowlęta karmione piersią nie wymagają dopajania – zapotrzebowanie na wodę pokrywa mleko matki.

 

Zobacz artykuł „Jak zachęcić dziecko do picia wody”>>

 

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU SZKOLNYM

Zgodnie z opinią Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności rekomendowane ilości płynów kształtują się następująco:

Normy dla młodzieży w wieku powyżej 14 roku życia zostały ustalone na takim samym poziomie, jak dla osób dorosłych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ