STANDARDY PRODUKCJI

Strona główna » O napojach, sokach i wodach » Proces produkcji » Standardy Produkcji

 

Firmy napojowe, podobnie jak wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, muszą spełniać rygorystyczne wymogi przepisów prawa żywnościowego w zakresie standardów higieny i bezpieczeństwa produkcji. Obligatoryjne systemy, które muszą być wdrożone w zakładach produkcyjnych obejmują:

Wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa odnoszą się m.in. do:

 

Ponadto, producenci napojów bezalkoholowych, mając na celu dołożenie wszelkich starań na rzecz zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa swoich produktów, wdrażają na zasadzie dobrowolnej szereg systemów, standardów i dobrych praktyk, wykraczających poza obligatoryjne uregulowania. Potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości żywności dokonywane jest poprzez proces audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Zewnętrzne systemy oceny mogą obejmować m.in. następujące certyfikaty: