baner-podstrona

Transport i składowanie

Transport i składowanie

Z punktu widzenia jakości napojów, soków i wód proces składowania i magazynowania jest tak samo ważny, jak proces produkcyjny.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców uwzględniając obowiązujące przepisy prawne i bezpieczne standardy rynkowe zebrała 10 kluczowych zasad w zakresie prawidłowego składowania i magazynowania produktów.

Zatwierdzony przez Główną Inspekcję Sanitarną dokument pt. Dobre Praktyki Magazynowania Napojów, Wód i Soków został wykorzystany w kampanii edukacyjnej skierowanej do punktów handlowych.

 

 

 

Zasady te to:

  1. Sprawdzenie jakości produktów i ich opakowania podczas dostawy;
  2. Przechowywanie produktów w chłodnym i suchym miejscu, unikanie przegrzania lub przemrożenia;
  3. Unikanie promieni słonecznych i zakaz długotrwałej ekspozycji napojów, wód i soków na promienie UV;
  4. Zachowanie należytych odstępów od ścian i nie składowanie produktów na podłodze;
  5. Składowanie napojów, wód i soków z dala od innych produktów wydzielających intensywne zapachy, np. proszków do prania lub karmy dla zwierząt;.
  6. Rotacja produktów wg reguły FEFO („first expire – first out”);
  7. Przestrzeganie terminów przydatności do spożycia i usuwanie z miejsca sprzedaży produktów przeterminowanych;
  8. Przestrzeganie bezpiecznej wysokości składowania;
  9. Zabezpieczenie produktów przed kurzem, pyłem, insektami i gryzoniami;
  10. Zakaz wysyłki lub sprzedaży produktów uszkodzonych, o podejrzanej jakości, przeterminowanych lub zwróconych w ramach reklamacji.

 

Wiele z tych punktów ma także zastosowanie w warunkach domowych. Napoje, soki i wody m.in. powinny być przechowywane w czystym, chłodnym i suchym miejscu. Nie powinno dopuszczać się do ich przegrzania lub przemrożenia, ponieważ wpływa to na jakość i wygląd produktów.

Ponadto, rekomenduje się również, aby unikać promieni słonecznych oraz silnych zapachów. Napoje, soki i wody należy przechowywać w miejscach nienarażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych (np. napoje nie powinny być trzymane w samochodach), oraz z dala od produktów o intensywnym zapachu (tj. ryby, czosnek, farby).