baner-podstrona

Polski rynek napojów bezalkoholowych

Polski rynek napojów bezalkoholowych

Koszyk napojów bezalkoholowych w okresie październik 2017 – wrzesień 2018 roku wart był 15,3 mld zł i odpowiadał za 14,7% wartości sprzedaży kategorii spożywczych.

Poprzedni sezon (2018) był dla rynku napojów bezalkoholowych sezonem bardzo udanym. Kategorie notowały największe sprzedaże miesięczne na przestrzeni ostatnich trzech lat, a dynamika wzrostu sprzedaży wartościowej koszyka napojowego była wyższa zarówno od koszyka dóbr szybkozbywalnych jak i koszyka spożywczego.

W opracowaniu do rynku napojów bezalkoholowych zaliczamy pięć poniższych kategorii. Największą kategorią, zwłaszcza pod względem sprzedaży wolumenowej, jest woda butelkowana. Nieco niższą,  ale zbliżoną wartość sprzedaży osiągają napoje gazowane oraz soki, nektary, napoje. Kategorie te są różnorodne, ich sprzedaże rosną w nieco innych okresach, jednak łączy je ten sam konsument, którego zachowania i obawy przekładają się na trendy obserwowane w kategoriach.

Wszystkie kategorie z koszyka napojów bezalkoholowych wzrosły w ostatnim okresie rocznym pod względem sprzedaży wartościowej, do czego niewątpliwie przyczynił się ciepły sezon letni. Wzrost ten, dla każdej z nich, był większy niż w roku poprzednim.

Najbardziej do rozwoju koszyka napojowego przyczyniła się woda butelkowana, która wartościowo stanowi już trzecią kategorię w koszyku spożywczym, zaś najwyższą dynamiką wzrostu cechowały się napoje energetyczne, izotoniczne i witaminowe. Właśnie te dwie kategorie notują wzrost bardziej dynamiczny niż cały koszyk. Najniższe tempo wzrostu obserwujemy dla herbaty mrożonej – najmniejszej spośród kategorii napojowych.

WODA BUTELKOWANA – W ciągu ostatnich 12 miesięcy (zakończonych we wrześniu 2018 roku) wartość sprzedaży wody butelkowanej wzrosła o 16,0% w porównaniu z poprzednim okresem rocznym (z 4,12 mld zł do 4,78 mld zł). Na znaczeniu zyskuje woda niegazowana (61%) kosztem segmentu wody gazowanej (39%).

NAPOJE GAZOWANE – W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość sprzedaży napojów gazowanych wzrosła o 8,2% z 3,87 mld zł do 4,19 mld zł. Duży wzrost wartości sprzedaży odnotowały produkty o zmniejszonej ilości cukru, ich udział w wartości sprzedaży kategorii wzrósł do 9%.

SOKI, NEKTARY, NAPOJE NIEGAZOWANE – Kategoria odnotowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrost wartościowy na poziomie 6,1% (przy stabilnym wolumenie) z 3,92 mld zł do 4,15 mld zł, najszybciej rozwijał się segment soków, a najwolniej napoje niegazowane. Na soki przypada połowa wartości sprzedaży kategorii, nieco mniej na napoje niegazowane (41%), najmniejszy segment to nektary (9%).

NAPOJE ENERGETYCZNE, IZOTONICZNE, WITAMINOWE – Porównując ostatnie 12 miesięcy (zakończone we wrześniu 2018 roku) do analogicznego okresu rok wstecz kategoria odnotowała dwucyfrowy wzrost zarówno wartości sprzedaży (17,2%, z 1,40 mld zł do 1,64 mld zł) jak i wolumenu (13,8%). Napoje energetyczne są największym segmentem (81%), dodatkowo cechują się największą dynamiką wzrostu wartości sprzedaży (18,1%). Napoje izotoniczne stanowią obecnie 13% kategorii, zaś napoje witaminowe – 6%.

HERBATA MROŻONA – W ciągu ostatnich 12 miesięcy kategoria ta cechowała się najniższym tempem wzrostu w całym koszyku napojowym – na poziomie 5,3% z 0,50 mld zł do 0,53 mld zł. W ostatnim okresie rocznym wartość sprzedaży największego segmentu – herbaty czarnej (57%) zanotowała spadek na rzecz pozostałych wariantów smakowych.

Trendy kształtujące jutro branży napojowej to przede wszystkim:

– silny wpływ trendu prozdrowotnego na kategorie, wspomagający sprzedaż wód butelkowanych i wymagający odpowiedzi producentów w wielu innych kategoriach (napoje light, naturalne słodziki,
soki i herbaty nie z koncentratu);
– wzrost sprzedaży małych opakowań zwłaszcza w miesiącach letnich;
– wzrost sprzedaży napojów energetyzujących;
– poszerzenie się repertuaru dostępnych napojów bezalkoholowych o piwa bezalkoholowe.

Źródło: Raport 2019 „Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce”, Nielsen.