baner-podstrona

Wartość i wielkość polskiego rynku napojów bezalkoholowych

Wartość i wielkość polskiego rynku napojów bezalkoholowych

W 2014 roku Polacy na napoje bezalkoholowe wydali ponad 12,4 mld zł (nie licząc gastronomii i sklepów typu cash & carry) – szacuje firma badawcza Nielsen. To o 3,5 proc. więcej niż w 2013 roku. Popyt na napoje pod względem ilościowym zwiększył się rok do roku o 2,8 proc., do niemal 6,1 mld litrów.

Największy udział pod względem wartości na polskim rynku napojów bezalkoholowych mają soki, nektary i napoje owocowe (zajmujące trzecie miejsce w ujęciu ilościowym). W ubiegłym roku polscy konsumenci kupili ich za ponad 3,5 mld zł. Ich wielkość sprzedaży w ciągu ostatniego roku wzrosła o ponad 6% w stosunku do roku 2013. Wzrost sprzedaży podyktowany jest m.in. rosnącą świadomością dotyczącą soków jako jednego ze składników zbilansowanej diety, którego szklanka (200 ml) stanowi 1 z 5 zalecanych dziennych porcji owoców lub warzyw. Drugie miejsce w ujęciu wartościowym zajmują napoje gazowane, na które Polacy wydali blisko 3,5 mld zł, (zajmują także 2. pozycję pod względem ilości sprzedanych litrów). Ich sprzedaż w ostatnim roku spadłą o 3%.

Trzecia wartościowo kategoria wody butelkowanej,  to rynek o rocznej wartości  3,2 mld złotych. Jest to jednocześnie kategoria największa pod względem ilościowym, co wynika z dużej popularności, jaką cieszy się woda i jej uniwersalności. Stanowi ona 48 proc. całej kategorii napojów bezalkoholowych. Jej wzrost w ujęciu ilościowym wynosi 5%. Wzrost segmentu wody w Polsce jest zgodny z trendem ogólnoświatowym.

Do kategorii napojów niegazowanych zalicza się także segment potocznie zwany herbatą mrożoną (napoje z dodatkiem ekstraktu z herbaty), które stanowią ok. 2% całej kategorii napojów bezalkoholowych. W ostatnich latach kategoria ta notuje spadki, za rok 2014 ilość sprzedaży herbaty mrożonej spadła o 4% vs rok 2013.

Inne kategorie wśród napojów bezalkoholowych to napoje energetyczne i  izotoniczne, które są rynkami relatywnie małymi (mniejszymi niż herbata mrożona), ale odnotowują rokrocznie wzrost sprzedaży.

W kolejnych latach oczekuje się dalszego wzrostu wartościowego rynku napojów, gdyż będzie on stymulowany przez zwiększający się udział małych opakowań we wszystkich największych kategoriach, takich jak woda, niegazowane napoje owocowe czy napoje gazowane.

Ponadto, na znaczeniu na pewno zyskiwać będą napoje z obniżoną zawartością cukru. Udział takich napojów w Polsce w porównaniu do napojów o standardowej wartości energetycznej jest poniżej średniej unijnej wynoszącej 18%.

Zauważyć można także tendencję ewolucji napojów bezalkoholowych w kierunku tzw. produktów funkcjonalnych, czyli takich, które poza podstawowym benefitem produktowym (orzeźwienie, smak) dostarczają dodatkowych korzyści płynących z zawartości witamin, składników mineralnych i innych składników odżywczych.