Europejska branża napojowa a zrównoważony styl życia

Europejska branża napojowa a zrównoważony styl życia

Infografika UNESDA pokazująca, jakie działania zostały podjęte przez sektor napojowy w celu udzielenia wsparcia konsumentom

Branża napojów bezalkoholowych – nieodłączny element europejskiej gospodarki

Branża napojów bezalkoholowych – nieodłączny element europejskiej gospodarki

Infografika UNESDA wyjaśniająca, w jaki sposób sektor napojowy przyczynia się do dobrobytu gospodarczego w Europie

Opinia EFSA nt właściwości roztworów węglowodanowo – elektrolitowych

Opinia EFSA nt właściwości roztworów węglowodanowo – elektrolitowych

Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe pomagają utrzymać wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych

Dobre Praktyki Magazynowania oraz Ekspozycji Napojów, Soków i Wód

Dobre Praktyki Magazynowania oraz Ekspozycji Napojów, Soków i Wód

Przewodnik opracowany przez PFPŻ ZP i zatwierdzony przez GIS kodyfikuje 10 kluczowych

Zalecenia EFSA nt nawodnienia – pełna wersja

Zalecenia EFSA nt nawodnienia – pełna wersja

Opinia naukowa Panelu Ekspertów EFSA

Zalecenia EFSA nt nawodnienia – skrót

Zalecenia EFSA nt nawodnienia – skrót

Wyciąg z opinii naukowej Panelu Ekspertów EFSA

Opinia EFSA nt bezpieczeństwa kofeiny

Opinia EFSA nt bezpieczeństwa kofeiny

Opinia naukowa Panelu Ekspertów EFSA dot. dawek