baner-podstrona

Osoby starsze

Rekomendowane ilości płynów dla osób starszych zależą od ich kondycji i stanu zdrowia.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, ilość spożywanej wody (pochodzącej z napojów i produktów żywnościowych) powinna wynosić 30 ml/kg masy ciała/dzień[1]. Zalecenia te dotyczą również osób starszych, które są zdrowe i aktywne.

Jednak w przypadku osób starszych, u których stopień niepełnosprawności wyklucza samodzielne funkcjonowanie, zapotrzebowanie na płyny powinno być określone dokładniej. Wynosi ono 100 ml/kg na pierwsze 10 kg mc, 50 ml/kg na następne 10 kg mc oraz 15ml/kg na pozostałe kg mc.

Przykładowo, zapotrzebowanie na płyny osoby starszej o masie ciała 75 kg wynosić będzie:

100 ml x 10 + 50 ml x 10 + 15 ml x (75 – 20) = 2 325 ml płynów

W ten sposób można również określić zapotrzebowanie na płyny osób starszych, których dieta odznacza się niską wartością energetyczną oraz osób, które charakteryzują się niską masą ciała. Jednakże, w przypadku osób otyłych zapotrzebowanie obliczone tą metodą może być przeszacowane.

Przy ustalaniu zaleceń ekspertów Panelu ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii (NDA) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dla tej grupy wiekowej wzięto pod uwagę nie tylko dane o rzeczywistym spożyciu płynów, ale również kwestie fizjologiczne oraz zmniejszenie poczucia pragnienia. W związku z powyższym, normy dla tej grupy są takie same, jak dla osób dorosłych w młodszym wieku.


[1] WHO, “Keep fit for life. Meeting the nutritional needs of elder persons”, 2002