baner-podstrona

Estry glicerolu i żywicy roślinnej (E445)

Substancje tworzone na bazie żywic roślinnych. W przemyśle żywnościowym stosowane są jako stabilizator (głównie stabilizując konsystencję produktów).