baner-podstrona

Karmele (150a, 150c, 150d)

Karmele są dodatkami do żywności, które otrzymuje się w wyniku kontrolowanej obróbki cieplnej węglowodanów. W przemyśle żywnościowym używane są jako barwniki w celu nadania lub przywracania żywności barwy. Karmel jest jednym z najstarszych na świecie barwników stosowanych w żywności oraz napojach.

Barwnik ten został dokładnie przebadany, a jego stosowanie jest całkowicie bezpieczne, co potwierdziły zarówno światowe jak i europejskie instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności.