baner-podstrona

Optymalizacja wartości energetycznej i składu napojów

Optymalizacja wartości energetycznej i składu napojów

Kwestia zapewnienia konsumentom dostępu do produktów żywnościowych o wysokiej wartości odżywczej jest priorytetem dla producentów żywności, w tym dla branży napojowej. W celu zahamowania niekorzystnych trendów, takich jak nadwaga i otyłość, od wielu lat prowadzone są przez branżę spożywczą działania na rzecz optymalizacji wartości energetycznej i składu produktów spożywczych.

W grudniu 2017 r. oficjalnie została nawiązana współpraca pomiędzy organizacjami reprezentującymi producentów, przetwórców i dystrybutorów żywności, a Instytutem Żywności i Żywienia i Głównym Inspektorem Sanitarnym na rzecz reformulacji produktów żywnościowych. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministra Zdrowia oraz Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Należy również podkreślić, że branża napojowa jest jedną z innowacyjnych gałęzi polskiego przemysłu żywnościowego, charakteryzująca się ogromnym potencjałem rozwojowym. Przemysł napojowy jest również bardzo zaawansowany w zakresie działań na rzecz reformulacji produktów. Inicjatywy w zakresie optymalizacji wartości odżywczej i składu tej kategorii produktów podejmowane są wielokierunkowo.

Prowadzone są działania mające na celu obniżenie kaloryczności polskiego portfolio poprzez:

  • wprowadzanie na rynek nowych produktów, stanowiących alternatywę dla napojów słodzonych cukrem. Są to produkty typu „light“, „zero“ – oparte na niskokalorycznych substancjach słodzących, bezcukrowe o zerowej kaloryczności;
  • wprowadzanie na rynek produktów o niskiej zawartości cukrów stanowiących alternatywę dla produktów o standardowej zawartości cukru;
  • wprowadzanie na rynek napojów bez dodatku cukru z wysoką zawartością naturalnego soku owocowego.
  • wprowadzane są również na rynek produkty zreformułowane, o obniżonej zawartości cukru, zastępujące wersje pełnocukrowe. Ich wartość energetyczna jest zredukowana nawet o 40% w porównaniu do standardowego produktu. Jest to możliwe dzięki częściowemu zastąpieniu sacharozy stewią lub innymi substancjami słodzącymi;
  • zmniejszeniu ulegają porcje produktów przeznaczone do jednorazowego spożycia przez konsumentów. Na polskim rynku od 2015 r. dostępne są porcje o ograniczonej pojemności 200 ml. Standardowa puszka napoju zawiera 330 ml, zatem wprowadzenie porcji 200 ml umożliwia ograniczenie spożycia cukru aż o blisko 40%.