baner-podstrona

Tworzenie wartości dodanej dla europejskiej i polskiej gospodarki

Tworzenie wartości dodanej dla europejskiej i polskiej gospodarki

Sektor napojów bezalkoholowych łącznie z całym łańcuchem produkcji/dostaw ma istotny wpływ zarówno na europejską, jak  i polską gospodarkę. Przemysł ten tworzy miejsca pracy i wartość dodaną we wszystkich 28 krajach Unii Europejskiej, w tym Polsce – począwszy od sektora rolnego, który dostarcza surowce, takie jak owoce, warzywa i cukier, przez procesy produkcji, pakowania i butelkowania, w których uczestniczą tysiące dostawców, po sektor dystrybucji zajmujący się transportem produktów do ich miejsca przeznaczenia – sklepów, barów, restauracji oraz punktów sprzedaży detalicznej.

Wartość dodana na poziomie całej Unii Europejskiej wynosi 55,4 mld € – 9,2 mld € to wartość bezpośrednia, związana z producentami napojów, obejmująca wynagrodzenia, podatki i zyski w krajach UE-28, a 46,2 mld € to dodatkowa wartość dodana z elementów pośrednich w całym łańcuchu wartości, obejmująca dostawców składników i opakowań, dystrybucję, reklamę i marketing oraz handel detaliczny.

22,3 mld € z podatków – 1,9 mld € bezpośrednio i 7 mld € pośrednio lub dodatkowo w łańcuchu dostaw oraz 13,3 mld € z podatku VAT.