baner-podstrona

Pakowanie

Pakowanie

Produkt końcowy pakowany może być w butelki PET, butelki szklane, puszki lub kartony o różnych pojemnościach i kształtach.

Opakowania mogą być zwrotne lub bezzwrotne.

Butelki PET produkowane mogą być na miejscu w zakładach z tzw. preform lub dostarczane z zewnątrz. Butelki PET dostarczane z zewnątrz muszą podlegać procesowi mycia bezpośrednio przed nalewem. Butelki produkowane na miejscu – po wyjściu z urządzenia wydmuchującego i po ostudzeniu chłodnym powietrzem podlegają płukaniu wodą, lub są przedmuchiwane czystym powietrzem, a następnie transportowane są do maszyn rozlewających. W przypadku napojów gazowanych przygotowywanie opakowań odbywa się równolegle z procesem saturacji.

Część produktów pakowana jest w sposób aseptyczny, który polega na krótkim, kilkusekundowym podgrzaniu płynu do 135-150°C, a następnie nagłym schłodzeniu do temperatury pokojowej. Produkt jest kolejno pakowany w sterylne opakowania, a cały proces przebiega w aseptycznym środowisku hermetycznie zamkniętej komory maszyny napełniającej. Technologia ta pozwala na przechowywanie produktów płynnych przez wiele miesięcy bez konieczności dodatku substancji konserwujących czy ich chłodzenia.

Etykietowanie odbywa się w sposób mechaniczny. Po naklejeniu etykiety butelki przenoszone są do automatycznie pracującej paczkowarki, gdzie owijane są folią termokurczliwą lub pakowane są do skrzynek.

Butelki w zgrzewkach lub skrzynkach przenoszone są następnie na palety i transportowane do magazynu.