baner-podstrona

Standardy produkcji

Standardy produkcji

Firmy napojowe, podobnie jak wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, muszą spełniać rygorystyczne wymogi przepisów prawa żywnościowego w zakresie standardów higieny i bezpieczeństwa produkcji.

Obligatoryjne systemy, które muszą być wdrożone w zakładach produkcyjnych obejmują:

 • dobrą praktykę higieniczną (Good Hygienic Practice – GHP) – rozumianą, jako działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności;
 • dobrą praktykę produkcyjną (Good Manufacturing Practice – GMP) – tj. działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem;
 • system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), zwany „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Wymagania w zakresie higieny i bezpieczeństwa odnoszą się m.in. do:

 • pomieszczeń w których się przygotowuje, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze;
 • transportu;
 • sprzętu i instalacji pozostających w kontakcie z żywnością;
 • higieny osobistej personelu;
 • środków spożywczych (w tym surowców) oraz ich opakowań.

Ponadto, producenci napojów bezalkoholowych, mając na celu dołożenie wszelkich starań na rzecz zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa swoich produktów, wdrażają na zasadzie dobrowolnej szereg systemów, standardów i dobrych praktyk, wykraczających poza obligatoryjne uregulowania. Potwierdzenie spełnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości żywności dokonywane jest poprzez proces audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Zewnętrzne systemy oceny mogą obejmować m.in. następujące certyfikaty:

 • ISO 9001 – system zarządzania jakością obejmujący produkcję, magazynowanie, dystrybucję, sprzedaż oraz zarządzanie sprzętem chłodniczym;
 • ISO 22000 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • BRC/IOP – system przeznaczony dla firm zajmujących się produkcja opakowań mających kontakt z żywnością;
 • FSSC 22000 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności, uwzględniający wymagania normy ISO 22000:2005 uzupełnione o specyfikację PAS 220:2008/ISO/TS 22002-1:2009;
 • ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego.