baner-podstrona

Czy E są złe?

Czy E są złe?

Większość produktów spożywczych zawiera w swoim składzie substancje dodatkowe, określane obecnie jako dodatki do żywności. Oznaczane są nazwą lub symbolem „E” wraz z zasadniczą funkcją technologiczną, którą dana substancja pełni w środku spożywczym, np. kwas askorbinowy [lub (E 300)] – regulator kwasowości. Wiele z dodatków to substancje naturalnie występujące w przyrodzie, jak wspomniany E 300, znany szerzej jako witamina C, lub np. lecytyny, karoteny, chlorofile, czy glikozydy stewiolowe.

Można stosować jedynie dozwolone dodatki do żywności, czyli wyszczególnione
w obowiązujących przepisach prawnych, gdy spełnione są równocześnie następujące warunki:

  • nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumenta przy proponowanym poziomie ich stosowania, w zakresie, w jakim można to stwierdzić na podstawie dostępnych dowodów naukowych,
  • istnieje uzasadniony wymóg technologiczny ich użycia, który  nie może zostać spełniony w inny sposób, możliwy do zaakceptowania ze względów ekonomicznych i technologicznych,
  • ich użycie nie wprowadza konsumentów w błąd.

Każda substancja dodatkowa stosowana w żywności musi posiadać ocenę bezpieczeństwa dla zdrowia; oceny tej w Unii Europejskiej dokonuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Akceptację uzyskują tylko te substancje, które zostały poddane wszechstronnym badaniom toksykologicznym, a ich wyniki nie budzą zastrzeżeń.

Należy podkreślić, że substancje dodatkowe stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumenta w świetle dostępnych wyników badań naukowych.

Spis i wyjaśnienie funkcji dodatków do żywności stosowanych w napojach bezalkoholowych możesz znaleźć w Drinkopedii.