baner-podstrona

Oświadczenie żywieniowe i zdrowotne

Oświadczenie żywieniowe i zdrowotne

W celu poinformowania konsumentów o szczególnych właściwościach składników produktów lub samych produktów żywnościowych, możliwe jest stosowanie przez producentów, na zasadzie dobrowolnej, dodatkowych informacji dotyczących charakterystyki produktu czy wpływu danych składników na organizm człowieka. Jednakże, sposób komunikowania tych informacji jest określony w  regulacjach prawnych i jest możliwy jedynie w przypadku spełnienia ustalonych wymagań co do składu produktu i ewentualnego sposobu stosowania.

Przedsiębiorcy mogą posługiwać się:

  • „oświadczeniami żywieniowymi” oznaczającymi każdą informację, która wskazuje, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze ze względu na wartość energetyczną lub składnik odżywczy bądź inne substancje.

Przykładowe oświadczenie: „Zmniejszona wartość energetyczna” może być stosowane tylko wówczas, gdy wartość energetyczna jest zmniejszona o przynajmniej 30%, ze wskazaniem na cechę lub cechy, które sprawiają, że dany środek spożywczy ma zmniejszoną ogólną wartość energetyczną. Oświadczeniem żywieniowym jest również komunikat wskazujący, że środek spożywczy jest źródłem witamin lub składników mineralnych. Takie oświadczenie oznacza, że w produkcie jest co najmniej 15% referencyjnych wartości spożycia. Inne oświadczenia to np. „bez dodatku cukrów”, co oznacza, że nie zostały dodane cukry proste, dwucukry oraz inne środki spożywcze zastosowane z uwagi na ich właściwości słodzące, czy oświadczenie „­niska zawartość cukrów”, czyli zawartość tego składnika w ilości nie większej niż 5 g/100 g lub 2,5 g/100 ml.

  • „oświadczeniami zdrowotnymi” oznaczającymi każde oświadczenie, które wskazuje, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem.

Przykładowe oświadczenie: „Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej”, może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do produktu będącego przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświad­czeniem „Źródło magnezu”. W przypadku napojów limit dla takiego oświadczenia został określony w wysokości 7,5 % referencyjnych wartości spożycia dla magnezu wynoszącej 375 mg w 100 ml.

Oświadczeniem zdrowotnym jest też komunikat „Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe pomagają utrzymać wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych”. Może ono być stosowane wyłącznie, gdy napój zawiera 80–350 kcal z węglowodanów na litr, a co najmniej 75 % energii pochodzi z węglowodanów, takich jak glukoza, polimery glukozy i sacharoza. Zawartość sodu w tych napojach powinna wahać się między 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1 150 mg/l), a ich osmolalność powinna wynosić 200–330 mOsm/kg wody.