baner-podstrona

Jak czytać etykiety?

Jak czytać etykiety?

Wszystkie produkty żywnościowe objęte są obowiązkiem znakowania.

Nadrzędną zasadą jest rzetelne informowanie konsumentów. W związku z tym, informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd, a także muszą być jasne i łatwe do zrozumienia przez konsumenta. Informacje umieszczone na opakowaniu należy czytać całościowo a nie traktować wybiórczo.
Przed zakupem warto zapoznać się w szczególności z następującymi informacjami umieszczonymi na etykiecie dotyczącymi:

  • składu,
  • wartości odżywczej,
  • terminu przydatności do spożycia,
  • warunków przechowywania i użycia produktu,
  • zawartość netto produktu w opakowaniu.

Dzięki wykazowi składników (składowi) dowiesz się, jakie składniki zostały wykorzystane przy produkcji danego produktu. Kolejność wskazuje na ilościowy udział składników w produkcie, ponieważ wymienia się je w kolejności malejącej (według masy). W wykazie składników znajduje się także informacja, czy w produkcie występują składniki alergenne oraz czy do jego wytworzenia użyto substancji dodatkowych.

Składniki alergenne muszą być wyraźnie wyróżnione na etykiecie (np. za sprawą pogrubienia czcionki czy podkreślenia). Przykładem alergenu jest np. seler, który może znaleźć się w sokach warzywnych.

W tabeli wartości odżywczej obowiązkowo zamieszczane są informacje obejmujące: wartość energetyczną (energię), zawartość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli, których zawartość jest podawana w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml produktu. Ponadto, tabela wartości odżywczej może zawierać dodatkowe informacje obejmujące zawartość kwasów tłuszczowych jedno- i wielonienasyconych, polioli (alkoholi wielowodorotlenowych), błonnika oraz witamin i składników mineralnych.
W celu poprawy przystępności informacji o wartości odżywczej, producenci mogą również przeliczyć wartość energetyczną i zawartość poszczególnych składników odżywczych na porcję.

Kupując produkty żywnościowe, należy zwrócić szczególną uwagę na datę określającą termin przydatności produktu do spożycia lub datę minimalnej trwałości.

  • Data minimalnej trwałości oznacza datę, do której produkt żywnościowy zachowuje swoje właściwości (pod warunkiem jego prawidłowego przechowywania). Data ta poprzedzona jest sformułowaniem „Najlepiej spożyć przed (końcem) …”. W razie potrzeby, po tej informacji może zostać zamieszczony opis szczegółowych warunków, które muszą być przestrzegane, aby produkt mógł być przechowywany przez określony czas. Istnieją kategorie produktów, w odniesieniu do których podanie terminu przydatności do spożycia nie jest wymagane. Są to m.in. świeże warzywa i owoce, wina, napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 10%, czy ocet.
  • Warto wiedzieć, że w przypadku produktów nietrwałych mikrobiologicznie (łatwo psujących się) jak np. mleko i napoje mleczne, podaje się termin przydatności do spożycia. Po upływie tego terminu produkt nie nadaje się do spożycia. Termin przydatności do spożycia poprzedzany jest określeniem „Należy spożyć do…”, a po nim następuje opis warunków przechowywania, które muszą być przestrzegane.

Informacja o warunkach przechowywania lub warunkach użycia powinna być podana każdorazowo, jeżeli wymaga tego specyfika produktu. Warunki przechowywania umożliwiają konsumentom zarówno odpowiednie przechowywanie produktu, jak i jego użycie po otwarciu opakowania. Z kolei warunki użycia zapewniają prawidłowe obchodzenie się konsumentów z produktem.

Informacją użyteczną dla konsumentów przy zakupie może być również zawartość produktu netto w opakowaniu. W przypadku produktów płynnych, takich jak napoje bezalkoholowe, informacja ta wyrażana jest w jednostkach objętości (np. litry [l], mililitry [ml]).

Oprócz obowiązkowych informacji zawartych w oznakowaniu produktów, producenci niejednokrotnie umieszczają dodatkowe dane, które mogą być przydatne konsumentom w podejmowaniu świadomych wyborów żywieniowych. Tego typu informacjami są:

– oznaczenia RWS (Referencyjne Wartości Spożycia);

– oświadczenia żywieniowe i zdrowotne.