baner-podstrona

Odpowiedzialny marketing

Odpowiedzialny marketing

Branża napojowa kieruje się zasadą społecznie odpowiedzialnego marketingu. Wyraża się ona poprzez szereg różnych działań, m.in. przyjęcie zobowiązań w kontekście reklamy skierowanej do dzieci, a także w zakresie reklamy napojów energetyzujących.

  • Reklama skierowana do dzieci

Zgodnie z Kodeksem Etyki Reklamy od 2012 r. reklamodawców obowiązuje samoregulacja „Kodeks reklamy żywności skierowanej do dzieci do lat 12” oparta na europejskiej samoregulacji EU Pledge. Naczelną zasadą przyjętej przez reklamodawców samoregulacji jest nie reklamowanie produktów żywnościowych, które nie spełniają Kryteriów Żywieniowych zaakceptowanych przez Instytut Żywności i Żywienia przy audycjach skierowanych do dzieci poniżej 12 roku życia.

Kryteria żywieniowe stanowią wytyczne ustalające podział produktów żywnościowych na kategorie, ze wskazaniem artykułów spożywczych i napojów, których reklamę oraz wskazania sponsorskie należy rekomendować oraz artykułów spożywczych i napojów, których reklama oraz wskazanie sponsorskie nie powinna być adresowane do dzieci poniżej 12 roku życia oraz artykułów spożywczych i napojów, których reklama oraz wskazania sponsorskie jest dozwolona, z uwzględnieniem właściwego ich składu.

Kryteria żywieniowe pozwalają na łatwą ocenę produktów pod kątem spełniania przez nie wymogów samoregulacji. Kryteria żywieniowe bazują na podejściu opartym na podziale produktów żywnościowych na kategorie z zastosowaniem wartości progowych dla kluczowych składników odżywczych.

PFPŻ ZP była inicjatorem tej samoregulacji. W wyniku podjętych działań i współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Rada Reklamy, PFPŻ ZP jako pierwsza w Europie doprowadziła do wpisania samoregulacji reklamy żywności łącznie z zaakceptowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia Kryteriami Żywieniowymi w Kodeks Etyki Reklamy.

Ponadto, od dnia 1 stycznia 2015 r. w Polsce obowiązuje porozumienie nadawców telewizyjnych, które stanowi, że audycjom kierowanym do dzieci w wieku do 12 lat nie będą towarzyszyły reklamy artykułów spożywczych i napojów, które nie spełniają ww. kryteriów żywieniowych. Powyższe porozumienie zostało podpisane przez wszystkich największych nadawców audycji telewizyjnych i zostało oficjalnie zaakceptowane i parafowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia oraz Związek Stowarzyszeń Radę Reklamy, które wspólnie będą prowadzić aktywny monitoring realizacji porozumienia.

Federacja promowała ideę podpisania takiej samoregulacji przez nadawców telewizyjnych i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (do czego oficjalnie doszło 29 października 2014 r.), gdyż w ten sposób zapewnione zostało powszechne stosowanie zasad reklamy żywności skierowanej do dzieci promowanych przez PFPŻ ZP przez wszystkich reklamodawców.

Więcej informacji: Samoregulacja reklamy żywności skierowanej do dzieci

 

  • Reklama napojów energetyzujących

Publiczna dyskusja na temat bezpieczeństwa i marketingu napojów energetyzujących, spowodowała, że branża napojów energetyzujących zadecydowała o wypracowaniu dobrowolnych kodeksów w tym zakresie. Tego typu kodeksy powstają na całym świecie i są głosem w publicznej debacie na temat marketingu i odpowiedzialnego spożywania napojów energetyzujących.

Przykładem takiego kodeksu jest samoregulacja wypracowana w 2012 r. przez Europejską Organizację Producentów Napojów Bezalkoholowych UNESDA, na podstawie którego stworzony został Dobrowolny Kodeks Znakowania i Marketingu Napojów Energetyzujących Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Kodeks ten uzyskał aprobatę Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Federacji Konsumentów.

Dobrowolny Kodeks PFPŻ ZP ma na celu promowanie świadomości polskich konsumentów na temat napojów energetyzujących i stanowi odpowiedź na społeczne oczekiwania w tym zakresie. Treść kodeksu jest dobrowolnym zobowiązaniem producentów napojów energetyzujących, działających na polskim rynku, dotyczącym działań związanych z promocją, sprzedażą i reklamą tych produktów w następujących obszarach:

  • DZIECI: Reklama napojów energetyzujących nie może być publikowana w żadnych środkach przekazu, których publiczność w ponad 35% stanowią dzieci poniżej 12 roku życia, a degustacje tych produktów nie mogą być prowadzone w szkołach podstawowych, gimnazjach ani w innych instytucjach, mających pod opieką dzieci z tej grupy wiekowej.
  • MIESZANIE NAPOJÓW ENERGETYZUJĄCYCH Z ALKOHOLEM: Na etykietach napojów energetyzujących nie będzie zachęt do mieszania ich z alkoholem, ani stwierdzeń, że jednoczesne spożywanie alkoholu i napojów energetyzujących niweluje działanie alkoholu. Ponadto, przy promowaniu zalet napojów energetyzujących i ich składników nie będą formułowane żadne oświadczenia na temat spożywania tych napojów wraz z alkoholem.
  • KONSUMPCJA: Na etykietach napojów energetyzujących będzie umieszczone zalecenie o treści „Spożywaj z umiarem” lub podobnej.
    Ponadto, produkty te nie będą oferowane jako napoje dla sportowców, dające korzyść w postaci nawodnienia organizmu pomimo, że normalnie spożywane napoje energetyzujące także dostarczają organizmowi wody.

Więcej informacji: napoje-energetyzujace.pfpz.pl